Virtual Space

Slovenská republika

... komplexné riešenia systémov a sieti ...

Firma Virtual Space začala pôsobiť na Slovensku v januári 2001 so sídlom v Michalovciach. Časom vyrástla v stabilnú  spoločnosť. Zameraním firmy je poskytovanie komplexných služieb v oblasti informačných technológií, predaj hardwéru, vývoj softwéru, návrh a realizácia počítačových sieti, organizovanie a riadenie rekvalifikačných kurzov a školení. Počas celej doby existencie si Virtual Space získava svojich klientov po celom Slovensku kvalitnými službami a pružným reagovaním na stále náročnejšie požiadavky zákazníkov.